• Stawkę godzinową w wysokości 19 zł
  • Dodatek w wysokości 2 zł za zmiany w soboty.
  • Grafik dopasowany do potrzeb zleceniobiorcy
  • Szkolenie
;