Zarząd

Piotr Zając
Prezes Zarządu


Założyciel i twórca marki Grupa Progres, w której do dziś pełni funkcję Prezesa Zarządu. Współtwórca Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia – największej w Polsce branżowej organizacji pracodawców, zrzeszającej agencje specjalizujące się w dostarczaniu usług HR. Największym sukcesem jest stworzenie silnej, w pełni funkcjonalnej organizacji, opartej na mocnych fundamentach finansowych.

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, specjalizuje się w zarządzaniu, a w szczególności zagadnieniami dotyczącymi usprawnień organizacyjnych, projektowaniem struktur organizacyjnych oraz analizą czynników kształtujących rozwój przedsiębiorstwa. Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, praktyk potrafiący połączyć wiedzę i doświadczenie z zakresu zarządzania personelem, zarządzania finansami oraz organizacją i zarządzaniem. Odpowiedzialny za zarządzanie finansami oraz inwestycje, swoją karierę zawodową ukierunkował na silną ekspansję rynkową.

Cezary Maciołek
Wiceprezes Zarządu


Związany z branżą Outscourcingu i Human Resources od 2006 roku. Pełnił funkcję Konsultanta, Kierownika Regionu, Dyrektora Działu Obsługi Klientów Strategicznych oraz Dyrektora Operacyjnego w firmie Progres HR. Obecnie, od 2014 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego oraz Wiceprezesa Zarządu Grupy Progres.

Specjalizuje się między innymi w zagadnieniach zarządzania strategicznego, operacyjnego, sprzedaży, obsługi klienta i ekonomiki przedsiębiorstwa. Absolwent studiów Master of Bussiness Administration na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończył program ICAN Management organizowany przez Canadian International Management Institute oraz studia podyplomowe dla Menedżerów Sprzedaży na wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na wydziale Kolegium Nauk o Przedsiębiorczości, kierunek Zarządzanie.

Dane spółek

„Progres Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” Spółka Komandytowa

z siedzibą w Gdańsku 80-309
Al. Grunwaldzka 411
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000310602
NIP 6040100389
REGON 220647576
Agencja Zatrudnienia nr rej. 5088

„Progres” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku 80-309
Al. Grunwaldzka 411
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176128
NIP 5932406370
REGON 190031562
Agencja Zatrudnienia nr rej. 8209

„Progres HR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Gdańsku 80-309
Al. Grunwaldzka 411
wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000513227
NIP 5842736371
REGON 222108725
Agencja Zatrudnienia nr rej. 11005