Pracuj

z najlepszymi!
Logo Grupa Progres
LinkedIn

Dla naszego Klienta – firmy zajmującej się strategią, designem, technologią i komunikacją, opracowującego innowacyjne na skalę światową rozwiązania techniczne, mające na celu dostarczyć najlepsze usługi cyfrowe – poszukujemy kandydata na stanowisko Mid/Senior Ruby on Rails Developer

Mid/Senior Ruby on Rails

Lublin, województwo lubelskie;
Warszawa, województwo mazowieckie;

Wymagania

Wymagania

Wykształcenie wyższe w obszarze inżynierii komputerowej lub pokrewne

Biegłą znajomość języka angielskiego (minimum B2)

Znajomość  HTML, CSS i Javascript, MVC i RESTful, baz danych i języka SQL

Doświadczenie zawodowe jako programista Ruby on Rails (minimum 3 lata)

Obowiązki

Zakres obowiązków

Realny wpływ na technologię i kształt projektów

Programowanie w HTML, CSS i Javascript

Praca nad poprawą błędów i usprawnianiem aplikacji

Wykorzystywanie narzędzi testujących

Oferujemy

Oferujemy

Elastyczną formę zatrudnienia: B2B, umowę o pracę lub zlecenie

Możliwość pracy zdalnej

Wynagrodzenie na poziomie 14000-20000 brutto (ustalone indywidualnie w zależności od umiejętności)

Udział w licznych szkoleniach, konferencjach

Niezbędny sprzęt (komputer/laptop, system operacyjny: MacOS, Linux, Windows)

Ubezpieczenie zdrowotne premium

BRANŻA

IT

RODZAJ PRACY

praca stała

LOKALIZACJA

Lublin, województwo lubelskie;
Warszawa, województwo mazowieckie;

NUMER REFERENCYJNY

AA/WAR/MID/SENIOR

DATA DODATNIA

2021-06-08

APLIKUJ


Informujemy, iż niniejsza oferta jest ofertą pracy stałej.
Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 5088.
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Progres HR Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, e-mail:kontakt@grupaprogres.pl (zwana dalej Spółką). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe: adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk, e-mail: iod@grupaprogres.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej, a po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji na podstawie art.6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

BRANŻA

IT

RODZAJ PRACY

praca stała

LOKALIZACJA

Lublin, województwo lubelskie;
Warszawa, województwo mazowieckie;

NUMER REFERENCYJNY

AA/WAR/MID/SENIOR

DATA DODATNIA

2021-06-08

;