• Stabilne zatrudnienie na podstawie Umowy o Pracę bądź B2B (elastyczna forma zatrudnienia),
  • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00,
  • Dwuskładnikowe wynagrodzenie składające się z dobrej podstawy oraz premii,
  • Współpracę bezpośrednio z Prezesem Zarządu,
  • Niezbędne narzędzia do pracy,
  • Dodatki pozapłacowe tj. Karta Multisport czy Karta LuxMed,
  • Pracę w zespole zaangażowanych Specjalistów.
;