fbpx

Good luck.

Good Job
Logo Grupa Progres
LinkedIn

Dla naszego Klienta z województwa lubelskiego poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Kierownik Produkcji

lubelskie;

Wymagania

Wymagania:

 • Minimum kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem produkcyjnym,
 • Wykształcenie wyższe, preferowane techniczne,
 • Doświadczenie w pracy związanej z doskonaleniem procesów produkcji,
 • Doświadczenie w pracy z Lean Manufacturing (m.in. Kaizen, 5S) oraz koordynacji projektów z tego obszaru,
 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość pakietu MS Office,
 • Mile widziana znajomość systemu klasy ERP (np. SAP),
 • Znajomość przepisów BHP i standardów jakościowych, funkcjonujących w firmie produkcyjnej,
 • Umiejętności komunikacyjne, analityczne oraz zdolności organizacyjne,
 • Umiejętność zarządzania projektami,
 • Umiejętność tworzenia oraz zarządzania budżetem.
Obowiązki

Obowiązki:

 • Zarządzanie Zespołem Produkcyjnym (>100 osób),
 • Realizacja planów produkcyjnych zgodnie z wyznaczonymi celami produktywności, jakości i bezpieczeństwa pracy,
 • Wdrażanie metod i narzędzi wg filozofii LEAN,
 • Realizacja projektów optymalizacyjnych mających na celu zwiększenie produktywności, obniżenie kosztów oraz podwyższenie jakości wytwarzanych produktów,
 • Monitorowanie i zarządzanie wskaźnikami KPI w dziale,
 • Podejmowanie wszelkich działań korygujących w przypadku wystąpienia niezgodności w procesie,
 • Współpraca z Dyrektorem Zakładu oraz Managerami innych działów,
 • Zarządzanie budżetem działu.
Oferujemy

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej organizacji z branży produkcyjnej,
 • Udział w ciekawych projektach optymalizacyjnych,
 • Realny wpływ na kierunek rozwoju firmy,
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji z bogatym pakietem benefitów.

BRANŻA

Produkcja

RODZAJ PRACY

praca stała

LOKALIZACJA

lubelskie;

NUMER REFERENCYJNY

KP/LUB/12/2019

DATA DODATNIA

2019-12-02

APLIKUJ


Informujemy, iż niniejsza oferta jest ofertą pracy stałej.
Widniejemy w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 8209.
Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Progres Sp. z o.o. z siedzibą przy al. Grunwaldzkiej 411, 80-309 Gdańsk, e-mail:kontakt@grupaprogres.pl (zwana dalej Spółką). Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych – dane kontaktowe: adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 411, 80 – 309 Gdańsk, e-mail: iod@grupaprogres.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej, a po wyrażeniu zgody przyszłych rekrutacji na podstawie art.6 ust 1 pkt a, a w zakresie wizerunku – art. 9 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych w tych celach, ale w przypadku rekrutacji nie dłużej niż 2 lata. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym w dokumentach aplikacyjnych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych.

BRANŻA

Produkcja

RODZAJ PRACY

praca stała

LOKALIZACJA

lubelskie;

NUMER REFERENCYJNY

KP/LUB/12/2019

DATA DODATNIA

2019-12-02

;