• Samodzielne stanowisko pracy umożliwiające wykorzystywanie potencjału sprzedażowego w branży elektrotechnicznej;
  • Nowe wyzwania zawodowe, które pozwolą Ci na rozwój posiadanych kompetencji;
  • Korzystne warunki finansowe, na które składa się podstawa oraz premia wynikająca z Twojej efektywności;
  • Merytoryczne wsparcie od pierwszego dnia oraz komfortowe warunki pracy w Oddziale;
  • Świadczenia, tj. opieka medyczna oraz karta MultiSport, a także szkolenia rozwijające kompetencje miękkie i techniczne.
;