• Wsparcie w uzyskiwaniu zgody na pracę – Сопровождение в получении развешения на работу,
  • Pomoc w sprawach organizacyjnych (m.in. tłumaczenie dokumentów) – Помощь в организационных вопросах (например, перевод документов),
  • Kursy języka polskiego (również medycznego) – Курсы польского языка (в том числе медицинского),
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia – Достойная заработная плата с учетом  Вашего опыта работы и знаниям,
  • Wdrożenie pod okiem doświadczonego pracownika – Адаптация в начале работы род опекой  опытного коллеги.

 

;